Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Over Progez

Progez staat voor samenwerking en innovatie in de zorg. Wij werken aan zinnige en zuinige zorg in de buurt. Omdat het anders kan en anders moet. Immers: de zorgvraag neemt toe, de werkdruk loopt op en de geldstroom neemt af. Daarom versterken wij de samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste lijn en leggen de verbinding tussen zorggroepen, gemeenten, welzijnsorganisaties en de tweede lijn.

Onze maatschappelijke opdracht

Wij staan samen met zorgprofessionals, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorggroepen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor een belangrijke maatschappelijke opdracht met een 3-ledig doel (triple aim):

  • Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking
  • Verbetering van de kwaliteit van de zorg
  • Vermindering van de kosten van de zorg

Gezondheid en welzijn bevorderen

Wij helpen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en het realiseren van geïntegreerde zorg. Ook maken wij gebiedsgerichte analyses om te kijken welk zorg er nu en in de toekomst nodig is. Zo kunnen wij samen met gemeenten en zorgprofessionals komen tot concrete stappen voor transitie in zorg en welzijn.

Focus op innovatie, transitie en samenwerking

Wij zijn mensen van de praktijk met een achtergrond in de eerstelijnszorg. Wij kennen de regionale situaties in ons werkgebied: Drenthe, West Overijssel, Flevoland en Noord Veluwe. Wij hebben vanaf 2004 het veld leren kennen door scholing en praktijkgerichte activiteiten. Nu verschuift onze focus naar innovatie, transitie en samenwerking in de zorg.

Financiering

Wij ontvangen financiering uit publieke middelen en maken onderdeel uit van het landelijk ROS-netwerk dat werkt aan samenhangende zorg in alle regio's. Progez en Caransscoop - beide Regionale Ondersteunings Structuren (ROS'en) - werken samen aan betaalbare zorg in de buurt. Per 1 juli 2016 zijn wij gefuseerd en vormen samen Proscoop.

Een adviseur bij u in de buurt

Heeft u een vraag, zoekt u advies of begeleiding?
Neem dan contact op met de adviseur in uw regio.  

Meer informatie

De medewerkers van Progez en Caransscoop vertellen u graag meer over onze organisatie.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg in uw regio?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of voor de nieuwsbrief van Caransscoop.
Volg ons ook op twitter en facebook.

-->