Om dit bestand te kunnen downloaden vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. 
Nadat u uw gegevens hebt verstuurd kunt u het bestand downloaden door nogmaals op het door u gekozen bestand te klikken.
Uw naam
Uw e-mailadres
Naam praktijk
Plaats praktijk
Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Arie Jongejan:'Het zorglandschap verandert en als Proscoop spelen we daarop in'

Sluit

Proscoop - Progez en Caransscoop vormen samen Proscoop - brengt in het online Jaarbericht 2016 in beeld wat er nodig is om gepaste zorg en ondersteuning te bieden aan een groep burgers. Arie Jongejan is duidelijk in zijn inleiding: 'We moeten een hele andere kijk op gezondheidszorg krijgen. Niet meer in hokjes denken maar dwars door en over domeinen heen'.  

Veerkracht en eigen regie

'Burgers worden steeds meer aangemoedigd hun gezondheid in eigen hand te nemen. Zorgaanbieders, gemeenten en andere (lokale) partijen spelen daar op in en doen veel om de burger te ondersteunen. Het zorglandschap verandert en als Proscoop spelen wij daar op in. In het Jaarbericht 2016 ziet u dat terug. Een selectie van onze projecten geeft een mooi beeld van hoe de burger betrokken wordt en welke belangrijke rol samenwerking speelt. Samenwerking die verder gaat dan de eerste lijn.

Populatiegerichte zorg begint bij het in beeld brengen van wat nodig is om gepaste zorg en ondersteuning te bieden aan een groep burgers. Om er vervolgens mee aan de slag te gaan, is naast informatie over de groep die het betreft, samenwerking tussen professionals nodig. Zowel binnen en tussen de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg, gemeenten en organisaties binnen het sociaal domein. Op regionaal, lokaal en zelfs op wijkniveau. Dit betekent inzet en een open mind voor het bouwen aan (verdergaande) samenwerking binnen, maar ook buiten de geijkte kaders.

De laatste jaren hebben we als Progez/Caransscoop een actieve rol gespeeld in het organiseren van de eerstelijnszorg en de vorming van multidisciplinaire samenwerkingen. De eerste lijn heeft zich versterkt en speelt een cruciale rol in het veranderende zorglandschap. Zo is er ketenzorg ontstaan rondom met name chronische aandoeningen en krijgt de samenwerking met gemeente steeds meer vorm. Populatiegerichte zorg is de volgende stap.

Proscoop zet hierop in, door in gebiedsgerichte teams samen met het veld verder te werken aan duurzame samenwerking in zorg en welzijn. We geloven in de kracht van samenwerking voor zorg en positieve gezondheid. Waarbij burgers betere en betaalbare zorg ervaren en meer regie hebben op hun gezondheid.'

Arie Jongejan, directeur/bestuurder Proscoop

online Jaarbericht 2016 'Veerkracht en eigen regie'