Menu
Bellen
Mailen
Progez
Progez werkt aan vernieuwing en samenwerking in de zorg

Zoekresultaat

Arie Jongejan: 'De regio, daar zijn we op ons best, daar voelen we ons thuis'

Sluit

De regio, daar zijn we op ons best, daar voelen we ons thuis. Dat is de boodschap die we willen vertellen in ons jaarbericht 2015 'Thuis in de regio'. Het is een gezamenlijk jaaroverzicht van Progez en Caransscoop geworden. In 2015 startten de voorbereidingen en 1 juli 2016 is onze fusie een feit. Daar past een gezamenlijke terugblik bij.

Het gebeurt in de regio ...

We zetten in op de regio, want daar gebeurt het. Op lokaal en regionaal niveau, dat is de plek waar burgers steeds meer de regie over hun gezondheid gaan nemen. Daar verschuift de zorg van centraal naar decentraal, van intramuraal naar extramuraal, van zorg in een medisch-specialistische setting naar zorg in een generalistische setting en van formele zorg naar informele zorg. De overheid trekt zich steeds meer terug. De regierol ligt bij zorginkopende partijen als zorgverzekeraars en gemeenten die samen met burgers, zorgaanbieders en (private) partijen op zoek gaan naar een nieuwe invulling van gezondheidszorg. Waar het kan op lokaal niveau, waar het beter past in een regionale setting.

Samenwerken aan betaalbare zorg in de buurt

Het veranderende zorgveld vraagt om goede samenwerking tussen alle regionale partijen. Om hier te komen hebben we gewerkt aan een sterke en goed georganiseerde eerste lijn, aan een geïntegreerde eerstelijnszorg, ketenzorg en samenwerkingsverbanden. Een stevige basis om verder samen te werken aan betaalbare zorg in de buurt. Onze adviseurs kennen de regio en helpen partijen om samenwerking, samenhang en synergie te realiseren.

Krachtige partner

Daarnaast doen we dat ook landelijk in het ROS-netwerk. We verbinden de landelijke, regionale en lokale partijen met elkaar voor het realiseren van noodzakelijke en gewenste veranderingen van het zorglandschap in de regio’s. We zijn een krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken.

Arie Jongejan, directeur/bestuurder Progez en Caransscoop

Gerelateerd nieuws